Att veta vilken bygglov du måste installera solar elektriska paneler

Om du är intresserad av att installera solceller elektriska paneler för ditt hem för att spara pengar på din månatliga elräkning, måste du känna till olika tillstånd du kommer att krävas för att ha innan du börjar arbeta. Även om du kanske kan göra en del av arbetet själv, kan lokala byggnormer och bestämmelser i ditt område kräver att licensierade entreprenörer eller elektriker ansöka om bygglov och göra vissa delar av jobbet. Denna artikel kommer att diskutera orsakerna till bygglov och vilka typer kan komma att krävas för installation av ett solsystem i ditt hem.

Bygglov är ett dokument utfärdat av en lokal regering rivning tillstånd till fastighetsägaren eller en licensierad entreprenör för att bygga en ny struktur på en fastighet eller göra tillägg eller renoveringar i en befintlig struktur. En begäran om bygglov måste åtföljas av detaljerade planer för det arbete som skall utföras samt en lista material som skall användas. För att bli godkänd måste planer följa lokala zonindelning lagar, byggnormer och andra tillämpliga lagar och regler.

Vad är bygglov?

Bygglov bidra till att säkerställa att byggandet arbetet utförs på ett säkert och ansvarsfullt sätt genom att kräva att bygg jobb göras på ett sätt som uppfyller vissa normer för säkerhet. Detta gäller sol systeminstallationer samt. Eftersom solpaneler kan producera tillräckligt med elektrisk ström för att driva apparater och enheter i ditt hem, kan de vara farliga och vara en fara om den inte installeras på rätt sätt.

Typer av tillstånd du behöver

Bygglov hjälper till att försäkra att jobbet kommer att ske på rätt sätt, eftersom det gör inspektörer medvetna om det pågående arbetet och ger dem möjlighet att stoppa genom och inspektera anläggningen som behövs. Du vill aldrig att starta installationen av ett solsystem utan att först få rätt tillstånd. Underlåtenhet att få ett bygglov kan resultera i att du behöva ta bort panelerna från ditt hem.

Andra licens Överväganden

Generellt sett behöver du bara två typer av tillstånd att fortsätta med installationen av solpaneler för ditt hem: en grundläggande bygglov och en elektrisk tillstånd. Dock kan vissa kommuner också kräva en utvecklings tillstånd, som vanligtvis bara konstaterar att sol systeminstallationer är tillåtna i en viss zon eller område av staden eller länet som utfärdat tillståndet. Dock bör du i första hand vara oroliga byggnaden och elektriska tillstånd.

Vissa områden kräver att solvärmeanläggningar panel utföras av elinstallatörer som har certifierats och är licensierade av de nordamerikanska certifierade energi utövare (NACEP). Så bör du kontrollera med din lokala planeringen och utvecklingsavdelning för mer information.