laminat tips golv installation

Varje laminatgolv tillverkare har sina egna installationsförfaranden. Vi rekommenderar att du läser och följer, tillverkarens installationsprocedurer för golv du köper. Du kan märka hur lika de är, men det finns subtila skillnader i vissa aspekter såsom limning. Det är viktigt att inse att underlåtenhet att följa instruktionerna som tillhandahålls av tillverkaren, eller underlåtenhet att använda de rekommenderade produkter kan upphäva sin garanti.

Även om varje tillverkare har sina egna riktlinjer, här är några saker vanliga bland alla. Först behöver du en nivå, ingen studsa undergolvet att lägga plankor över. Typiskt golvet ska vara sund och platt med några hålrum större än 3 inches. Höga punkter måste slipas bort och låga punkter fyllda för att göra golvet platta (1/8 “i en 48” längd). Du måste ta hänsyn till en 1/4 “gap längs hela omkretsen av installationen. Om golvet är gripande eller alltför nära en vägg, kommer det utan tvekan att misslyckas.

Alla laminatgolv måste tillåtas acklimatisera sig till sina slutliga omgivning. Två eller tre dagar är vanligtvis lämpligt. Inte sätta ett golv hem och installera den. Låt golv för att anpassa sig till de nya miljövillkor innan du börjar installationen.

I vårt forum, har många människor placerade kommentarer om laminat. För att undvika att se sömmarna nära en altandörr vänligen överväga att köra plankorna i rät vinkel mot dörren, eller i 45 graders diagonal vinkel – vilket är mer arbete, men ganska lockande.