mudding drywall: jämna det andra skiktet

Mudding drywal l kan vara en svår hem förbättring uppgift. Det är viktigt att tillämpa leran ordentligt och att avsluta det smidigt för att uppnå bästa resultat.

Det är viktigt att vara säker på att det första lagret av lera är helt torr innan du använder en andra skikt över tejpade området. Inspektera området och försiktigt köra fingrarna över leran för att kolla upp det. Sand det torra första lagret tills den är slät och jämn.

Steg 1 – Väntar på det första lagret av lera till torr

Tunna ut det andra skiktet av lera med vatten. Med början i toppen, applicera det andra skiktet av lera med en sex-tums spackel. Använd långa, även stroke att tillämpa ett tjockt lager över tejpade området. Applicera mer press på sidorna av sömmen.

Steg 2 – Tillämpning av andra skikt av Mud

Sprid leran ut cirka tre inches på vardera sidan av sömmen. Var noga med att tillämpa ett tjockt lager av lera över eventuella fördjupningar i gips. Låt leran torka ordentligt. Sand det andra skiktet av lera tills den är slät och jämn.

Steg 3 – jämna ut Mud