myter om gutterless regn stuprör

Gutterless regn rännor anspråk på att förbättra estetik i ditt hem genom att få bli av med fula stuprör och avlägsna vatten från taket snabbare och mer effektivt än traditionella gutter system. Gutterless regn rännor tillverkade av företag som RainbreakerZ anspråk på att vara en revolutionerande regnvatten spridning system som inte kommer att täppa upp med blad eller bidra till utvecklingen av is dammar. Dessa system använder ett plattsystem som är fäst till taket. Denna platta är utformad för att bryta upp regnvatten och dispergera den från huset vilket orsakar att den faller bort till marken och inte ansamlas på taket. Detta ger ytterligare vatten för dina växter och produkten hävdar inte att skada buskar och andra växter som är under de gutterless regn stuprör.

När det gäller myter i dessa system, är frågan att fråga om det finns oberoende forskning som visar att dessa system inte fungerar enligt. Det verkar inte finnas några tecken som tyder på att gutterless regn rännor fungerar bättre än eller är värre än traditionella regn rännor. Det kan finnas giltighet till påståenden av de företag som säljer gutterless regn rännor som de fungerar bättre än de äldre systemen och inte bli igensatta med löv och annat skräp.

Myter om Gutterless regn rännor

Alla påståenden från en gutterless regnränna ska hållas med någon misstänkt som om huruvida produkten fungerar som avsett. Det är lika enkelt, till exempel för hålen i gutterless regn stuprör för att bli igensatta med en del skräp som kan orsaka dem att inte sprida vatten som avsett. Dessa hål kan också frysa över under extrema vintertemperaturer som kan leda till bildandet av is dammar. Dessa 2 fall tyder på att gutterless regn rännor kanske inte är så tillförlitliga som annonseras och kan bli föremål för samma sårbarheter som traditionella gutter system. Bladen kan också finna sin väg på plattan och fastna på ett sätt som minskar effektiviteten av produkten.

produktpåståenden

Det bästa sättet att avgöra hur effektiv en gutterless regn system är genom att söka en tredje part eller oberoende granskning av den produkt som du kan vara ute efter att köpa. Konsumentklagomål, missnöje och annan information som kan tillhandahållas av kunder hos produkten är den första raden för att komma åt för att avgöra huruvida en gutterless regnränna fungerar som annonseras. Professionella installatörer som arbetar med regn gutter system kan också ge dig information och åsikter om effektiviteten hos en gutterless regn gutter systemet och om systemen stå upp mot de påståenden som gjorts av företag som tillverkar dessa produkter.

Fastställande av effektivitet Gutterless Rain Gutter Systems

Alla myter som kan uppstå när det gäller denna typ av produkt kan bevisas eller motbevisas genom egen forskning och ställa frågor till de kunder och andra som är bekanta med de gutterless regn rännor som du vill installera.