negativa effekterna av en gasläcka metan

Metangas är färglös och avger ingen lukt eller lukt, och används vanligen för att tända eller belysning. Metangas produceras från ruttnande naturliga frågan. Även användbar, har metangas ett antal risker som du bör vara väl medveten om. Att vara kunnig om de skadliga effekter som metan har på din kropp kommer starkt att minska risknivån när du kommer i kontakt med denna gas.

Eftersom det är en färglös och luktfri gas, är det svårt att upptäcka om det föreligger en metangas läcka i ditt hem. Vissa kommersiella gasbolag lägga vätesulfid till metangas, vilket ger en stark “ruttet ägg” lukt. Detta gjordes så att du kan identifiera om metangasen läcker. Om du inte upptäcker gasläcka och någon typ av brand eller gnista förekommer i området, kommer gasen att fånga i brand och har förmågan att orsaka en stor explosion. Även om det inte är en giftig gas, när den är i kontakt med eld, producerar metangas kolmonoxid och koldioxid, som är giftiga. Det är viktigt att du lagrar metangas långt borta från direkta värmekällor.

Brandrisk

När användas med måtta och små mängder, är metangas ganska säkert, särskilt när du använder den på ett säkert sätt. Det är, trots allt, inte en giftig gas. Var noga med att ha god ventilation och ren luft i området vid användning av metangas så att du kan andas ordentligt och säkert. I stora mängder och höga koncentrationer kan emellertid metangas vara ganska skadligt. Det har förmågan att befria kroppen av syre som kan orsaka kvävning, andningsproblem, liksom kramper. Om du utsätts för en medelkoncentration, kan du uppleva illamående, kräkningar, och i vissa fall till och med medvetslöshet. Om du utsätts för en något mindre koncentration av metangas, kan du uppleva snabb andning, ökad hjärtfrekvens, yrsel och utmattning. Dessa effekter kommer att avklinga när du omedelbart ta bort dig från metangas exponering.

Effekterna av små, medelstora och stora koncentrationer

Ungefär som syre, koldioxid, och väte, kan metangas också produceras av kroppen. Den produceras under rötningsprocessen och skapar intestinal gas. När intestinal gas orsakas av metan, upplever kroppen en stark men snabb känsla av smärta i tarmområdet. Lättnad genereras när gasen frigörs från kroppen. Denna effekt av metangas på kroppen är inte livshotande, men den är orsakar smärta och obehag.

intestinal Gas

Om höga koncentrationer av metangas frigöres och kommer i kontakt med huden, har den förmågan att orsaka frysskador. Det kommer att vända den exponerade huden en vitaktig / gråaktigt gul färg. Smärta i samband med frysskador kommer också att ske. Du kan förhindra de skadliga effekterna av metangas på huden genom att bära skydds ge såsom plasthandskar, skor och skyddsglasögon.

Förfrysning