sallat förökningsmetoder

Sallad kan ha bra och dåliga skördar. Förökning är en metod som producenten kan producera en bättre skörd. Detta uppnås genom plantering och skärning.

Den mest populära metoden är genom sallad utsädesförökning. Detta betyder att man använder fröna från en särskilt snygg gröda att plantera en ny. Fröna kan skördas från din egen produktion eller från en vän som hade en god skörd. Akta dig för dem som försöker att sälja dig god säd som du inte vet om de talar sanning eller inte.

Steg 1 – Sallad utsädesförökning

Producera mer utlöpare och knoppar i unga salladsväxter är en annan mycket bra sätt att utveckla bättre skördar. Sticklingar från gamla skördar kan användas i sängar av nya planteringar. Skär kommer också att främja nya skott för att utveckla och huvudena att växa i en snabbare takt.

Steg 2 – Förökning genom Skär

Vid skörd dina salladshuvuden, försök att se till att dina nedskärningar är rena. Detta gör det möjligt för plantering för att få mer än en skördeperioden. Vid slutet av skörden, att minst ett par huvuden att växa bortom en användningsperiod för att få utsäde för framtida grödor.

Steg 3 – Följ Bra Skörde Protocol