upprätthålla en ventilationskanal: rengöring asbest

För att förhindra att vanliga luftburna sjukdomar, inklusive allergier och astma, är det nödvändigt att följa rekommenderade ventilationskanalrengöringsprocedurer i varje hem. Ju renare en ventilationskanal är, desto renare luften vara att åkande i ett hem får andas. Dessutom, rena ventilationskanaler minskar också risken för en brand bryter ut i ett hem, så hålla den ren är viktigt för säker levande såväl som av ekonomiska skäl.

Naturvårdsverket varnar för att felaktigt underhåll av ventilationskanaler kan leda till kontaminering av dammpartiklar, pollen och skräp. Om fukt utvecklas också i kanalerna då blir det risk för mögel och sporer, som om de släpps ut i hemmet kan leda till påverkbara sjukdomar. Slutresultatet är allergier eller andra sjukdomar, som bäst kan avvärjas genom att utföra rutinunderhåll.

Vikten av rengöring ventilationskanaler

Asbest är normalt finns i olika produkter som används i byggnader och bostäder, inklusive rörisoleringar, kanal sömmar och i golvplattor, för att nämna några få olika material. Ta bort asbest från ventilerna bör vara högsta prioritet och är bäst till proffs som specialiserar sig på den. Detta beror på att något material som innehåller asbest kommer att utgöra en hälsofara, i synnerhet när materialet smular eller raster och i att göra så förorenar luften med asbestfibrer.

asbest Dämpning

Om en person andas in asbestfibrer som är flytande i luften de riskerar att utveckla lungsjukdomar som kommer att resultera i olika problem, bland annat andningssvårigheter, lungcancer och mesoteliom. Det värsta är att symtomen av sådana sjukdomar visar endast upp år efter det att problemet började, då sjukdomen kommer att vara i ett senare stadium.

Vartannat år Rengöring

Den goda nyheten är att risken för att utsättas för asbest i ett hem är i allmänhet mycket liten. Kör rutin och regelbundet underhållsarbete på ventilationskanaler är det bästa sättet att minimera ett antal faror, inbegripet brand och allvarliga sjukdomar.

Applicering av kemiska Biocider

Såvida ventilationskanaler rengörs vartannat år, är chansen att ventilerna blir igensatta. I själva verket, beroende på den frekvens med vilken ett hem rengörs genom en tork, kommer ventilationskanalerna måste rengöras lika ofta.

Bästa tid för att behålla ventilationskanaler

Kemiska bekämpningsmedel är avsedda att döda föroreningar som är mikrobiologisk natur. Däremot kan med hjälp av dessa biocider i insidan av en ventilationskanal visa sig vara effektiv endast om biocider tillämpas efter noggrant rengöras varenda spår av damm och skräp från kanalerna.

Det finns dock ingenting som tyder på att ventilationskanal rengöring kan vara skadligt på något sätt. Den enda frågan är att rengöring måste göras på rätt sätt. Den största risken är att använda fel vakuuminsamlingssystemet, vilket kommer att leda till damm, smuts och föroreningar som släpps ut i luften. Det i sin tur kommer att orsaka skador på ledningar och till värme- / kylsystem.

Genom att köra några kontroller, blir det lätt att avgöra om luftningskanalens rengöring i själva verket erfordras. Om form utväxter märks i metallkanaler eller skadedjur har börjat angripa kanalerna, är det dags att utföra underhåll av kanalerna. Detsamma är fallet när kanalerna blir igensatta med damm, skräp och även när partiklar av damm, smuts och även asbest börjar förorena luften i ett hem.